Retour – Ode aan Slauerhoff

retour – ode aan Slauerhoff waar kon jouw adem gieren over zeeën, in een zeemansborst? daar konden jouw longen zich beraden over de weerstand voor een ochtendboot naar het trage land met broze huizen, waar scheepsresten geen haard ontvlamden, bepaalde de Vlielandse zeewind de richting naar jouw moeders kust. Op 25 november zijn de finalisten…