Dit gebouw heeft een ruggengraat van rubber

Hij zet de tafeltjes achterelkaar neermet een afstand dat je niet meerkunt antwoorden als een ander, hij wisselt van baan, verdeelt blauweenveloppen, draait het telefoonsnoerom zijn vinger. Aan de muren kleven zoveel geurendat je jezelf kunt ruiken. Cement iseen vergissing voor de stenen, als zeminder hard waren, waren we gebleven. Voor de dag van de…

Relics Kunstenfestival 2013

Afgelopen weekend hingen mijn illustraties aan de muren van het Reuzenhuis in Antwerpen. Samen met de Relicskunstenfestivalleden heb ik de spijkers in de muur geslagen en mijn illustraties opgehangen. Het liefst waar de muur oneffen was, werd mij verteld. Soms heeft kunst ook een maskeerreden. De volgende dag stond ik samen met Carmien Michels op het…