Nablijver

We berekenden omgedraaide ruggen als worteltrekken uit eigen bestaan. Welke sneakers we droegen, bepaalden de snelheid per tegel. We hadden een scooter moeten kopen in plaats van een geodriehoek. We draaiden 90 graden om met de rest mee te lopen tot ik in enkelvoud begon te denken en opnieuw moest rekenen. Eind september opent Unique…