Over mij

Gedichten van mij zijn verschenen in verschillende literaire tijdschriften, zoals Het Liegend Konijn, DW B, Deux Ex Machina en De Optimist. Ik droeg mijn gedichten voor tijdens Dichters in de Prinsentuin, Frontaal, Hongerige Wolf, Keti Koti Festival, Movies that Matter, What is your history in The Poetry Café (Londen) en toerde met de Poëziebus door Nederland en België.

Daarnaast ontwikkel ik programma’s waarin woordkunst en maatschappelijke onderwerpen centraal staan, voor mensen in ziekenhuizen, gevangenissen en bibliotheken. Eerder in Guatemala en in Portugal, nu in Nederland. Wil je meer over mij weten, lees het interview met Meander Magazine.