15 jaar Op Ruwe Planken

Het literair tijdschrift Op Ruwe Planken viert zijn 15 jaar jubileum! Dat vieren zij door redactieleden te vragen welke gedicht of prozatekst hen is bijgebleven. Redactielid Aline Arts koos mijn gedicht Lamsstoofschotel, hier kun je lezen waarom dit gedicht haar aansprak.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.