Inktwissers

Het wissen van woorden was eenvoudiger met inktwissers,
tenzij je het papier tegen het licht hield dan kon je zien
wat er geschreven was.

Ik spaarde alles wat rond was, vulpenballetjes, alles wat
niet terugkeek als ik aan het woord was, mij liet vallen
in herhaling zonder dat ik daarbij een lamp nodig had

Sommige mensen hebben meer licht nodig, niet vanwege
hun pigment, hun winterdip, maar wat ze liever hadden gezegd.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.